NP/NPK – Комбинирани торове

Project Detail

Богатото съдържание на хранителни вещества в комбинираните (NP/NPK) торове  повишава количеството и качеството на земеделските култури, поради наличието на балансирани формули с различно съдържание на Азот (N), Фосфор (P) и Калий (K).

Комбинираните торове  в различни формулации биват два вида според начина на плучаване:

 • химически – основните елементи (азот, фосфор, калий) + микроелементи са обединени в една гранула химически
 • блендинг – сухо смесване на основните елементи (азот, фосфор, калий) използвайки традиционните торове за суровини

Балансираното хранене на растенията в следствие на торене с комбинирани (NPK) торове, осигуряват повишена издръжливост към болести, вредители и намалява податливостта към стрес.

Азотът (N) е основният елемент, който осигурява растежа и вегетативното развитие на растенията

Фосфорът (P) е изключително важен елемент, при първоначалната фаза на развитие за растенията, но също така и по време на зреенето им. Той помага при развитието на кореновата система, намалява времето за зреене и повишава издържливостта на културите

Калият (K) спомага за усвоимостта на вода и хранителни вещества необходими за балансирано развитие на растенията. Той подобрява вкусовите, хранителни и външно видими качествата,  и удължава трайността на реколтите

Брошура – комбинирани торове

NP

16.20NP1020test NP1030test NP2020test

 

N P Микроелементи Вид Произход Спецификация
16% 20% SO– 30 % гранули Русия изтегли
8 % 26% S – 5% / CaO – 27% / MgO – 0.5% гранули Тунис изтегли
10% 20% S – 5 % / Ca – 12 % / MgO – 0.5 % гранули Тунис изтегли
20% 20% гранули Русия изтегли

NPK

NPK161616

N P K Микроелементи Вид Произход Спецификация
16 % 16 % 16 % гранули Русия изтегли
15 % 15 % 15 % SO– 27.5 % гранули Русия изтегли
8 % 20 % 30 %  SO– 6 % гранули Русия изтегли
10 % 26 % 26 %  SO– 6 % гранули Русия изтегли

NITROPHOSKA®

Всички хранителни вещества в една гранула
Високите добиви с добро качество на реколтата основно зависи от приспособено и добре балансирано хранене на растенията. За да набавим оптимално растенията с всички хранителни вещества, е необходимо да знаем специфичните нужди на различните култури. Концепцията на формулациите Nitrophoska® е резултат на знания, дългогодишен опит проучвания и изследвания в селскостопанския изследователски център на BASF Германия (Limburgerhof agricultural research centre).

Nitrophoska ® гарантира балансирано хранене на растенията, което е специфично приспособено за конкретната култура. Nitrophoska® съдържа до пет основни хранителни вещества във форма, непосредствено достъпна за растението. Това гарантира оптимално снабдяване на хранителни вещества, дори по време на критичните фази на растежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Брошура Nitrophoska ®

Продукт N P2O5 K2O MgO S B Zn Произход Спецификация
Nitrophoska® 12:12:17 S/Cl (+2+8) 12 % 12 % 17 % 2 % 8 % 0.02 % 0.01 % Белгия изтегли
Nitrophoska® 13:10:20 (+0+3) 13 % 10 % 20 % 3 % Белгия изтегли
Nitrophoska® 15:15:15 (+0+2) 15 % 15 % 15 % 2 % Белгия изтегли
Nitrophoska® 15:13:13 (+0+5) 15 % 13 % 13 % 5 % Белгия изтегли
Nitrophoska® 20:10:10 (+0+3) 20 % 10 % 10 % 3 % Белгия изтегли

Характеристики
Продуктите от линията Nitrophoska® осигуряват висококачествено, цялостно хранене на растенията с всички основни хранителни вещества необходими за благоприятно развитие на растението. Благодарение на тяхната специфична композиция, хранителните формули са приспособени изключително прецизно към нуждите на различните култури, ротация на културите и методи на култивиране. Не само точната хранителна пропорция, но също така специфичните форми на хранителни вещества са от решаващо значение за положителното развитие на растението.


Предимствата на един поглед

 • Комбинация от хранителни вещества прецизно нагодени към нуждите на конкретната култура
 • Пълно хранене на културите
 • Ефикасна и бързоусвоима форма на хранителни вещества
 • Минимални загуби на хранителни вещества
 • За хармонично хранене на растенията, всички хранителни вещества се съдържат във всяка гранула
 • Спестява работни стъпки
 • Отлични качества за съхранение и разпръскване с работни ширини до над 40 метра

Ефект
В непосредствената близост до гранулата на торовете Nitrophoska ®, се развива гъста коренова система, която може да усвои всички хранителни вещества в балансирани количества. Младите растения са оптимално снабдени, а растежът на корените стимулиран. Едновременното наличие на на всички хранителни вещества има положителен ефект на развитието на растението и подпомага ефекта на азота на по-късен етап от развитието. Това обяснява огромния положителен ефект върху добивите при използването на торовете Nitrophoska ®.

Хранителните вещества в Nitrophoska®

Азотът е наличен между 30% до 50% в нитратна форма и около 50% до 70 % в амонячна. Ето защо Nitrophoska® работи бързо и настойчиво. Амонячни загуби от изпарения, които се срещат при използването на уреа/карбамид например, биват избегнати.

Фосфорът е напълно достъпен на растенията и наличен между 70% – 80% във водоразтворима форма. Това подсигурява младите растения с преднина по време на пролетния растеж. Остатъкът от фосфора е разтворим в амониев цитрат и е достъпен в по-късни период на растежа.

Калият е наличен във водоразтворима хлордина и/или сулфатна форма достъпна за растенията. Наличието на калий подсигурено от използването на азот и фосфор през ранната пролет подобрява насищането с азот.

Магнезият е наличен в 80% водоразтворима форма. Това осигурява задоволяване на нуждите на растението, а ако почвата е добре запасена с магнезий, това допълнително спомага за по-добро усвояване на всички хранителни вещества.

Сярата е налична водоразтворима сулфатна форма, която впоследствие е бързо усвоима за растението. Нуждата на растението от сяра е задоволена, а насищането с азот повишено.

NITROPHOSKA S®

За интензивни култури
Високите добиви с добро качество на реколтата основно зависи от приспособено и добре балансирано хранене на растенията. За да набавим оптимално растенията с всички хранителни вещества, е необходимо да знаем специфичните нужди на различните култури. Концепцията на формулациите Nitrophoska е резултат на знания, дългогодишен опит проучвания и изследвания в селскостопанския изследователски център на BASF Германия (Limburgerhof agricultural research centre).

Nitrophoska гарантира балансирано хранене на растенията, което е специфично приспособено за конкретната култура. Nitrophoska съдържа до пет основни хранителни вещества във форма, непосредствено достъпна за растението. Това гарантира оптимално снабдяване на хранителни вещества, дори по време на критичните фази на растежа

 

 

 

 

 

 

 

 


Брошура Nitrophoska ®

Продукт N P2O5 K2O MgO S B Zn Fe Произход Спецификация
Nitrophoska® special 12 % 12 % 17 % 2 % 8 % 0.02 % 0.01 % Белгия изтегли
Nitrophoska® perfect 15 % 5 % 20 % 2 % 8 % Белгия изтегли
Nitrophoska® super 20 % 5 % 10 % 3 % 5 % 0.1 % 0.3 % Белгия изтегли

Характеристики
Специфичната форма на хранителни вещества е от решаващо значение за положителното развитие на растенията. Тук, хлорът има много важна роля. Ние разграничаваме растенията, които са хлоролюбиви като цвекло, целина и манголд, както и хлоро чувствителни култури като много видове плодове и зеленчуци, специални култури, лозя и тютюн. Формулациите от серията Nitrophoska S са правилния избор за тези култури. Тази продуктова линия е с ниско съдържание на хлор от под 2 %. Калият е наличен в тези продукти под формата на калиев сулфат.


Ефект
Благодарение на ниското съдържание на хлор, растителните загуби биват предотвратени. В частност при зеленчуците, цветята, плодовете, лозята, тютюна и други хлорочувствителни култури, трябва да се подсигури набавянето на минерални торове без или с ниско съдържание на хлор. Вредите чрез натрупване са предотвратени от ниското съдържание на соли. Прилагането на торове от сериите Nitrophoska S за плодове и зеленчуци подобрява вкусовите качества на реколката като поддържа органични киселини, които оказват благоприятно влияние върху вкусовите качества на съответната култура. Nitrophoska S осигурява по-високи добиви и по-добро качество на реколтата.


Приложение

Продуктите от серията Nitrophoska S са идеални, снабдявайки растенията с едно балансирано хранене за специални и интензивни култури. Nitrophoska S е подходящо за всички хлоро-чувствителни култури, както и за почви с висока електропроводимост или повишена засоляемост.


Предимствата на един поглед

 • Повишаване на ценни вещества за растенията като захари, скорбяла и протеини
 • Повишено съдържание на захари при плодове и лозя
 • Подобрени вкусови качества
 • Повишено съдържание на скорбяла при картофите
 • Подобрени качества на съхранение, поради намаленото количество вода съдържащо се в растителната тъкан