Парни и водогрейни котли

Project Detail

„GE Water & Process Technologies“ предлага на своите клиенти пълна гама от програми и продукти за третиране на парни и водогрейни котли:

  • Кислородоотнемащи продукти;
  • Антинакипни продукти и дисперсанти за очистване на стари отложения и предотвратяване на нови такива;
  • Многофункционални (комбинирани) продукти и продукти за защита на кондензния тракт;

SolusAPboiler-feedwater