Водоразтворими торове

Project Detail

Ефикасните торове и методи на торене са се превърнали в основното решение на постоянно повишаващото се търсене по света на различна земеделска продукция. Модерното земеделие трябва да снабдява различните култури с оптимални количества хранителни вещества по време на целия процес на развитие на растенията по най-ефективния възможен начин, без да уврежда почвата и подпочвените води.

Брошура – водоразтворими торове / Брошура – комбинирани водоразтворими торове

Калциев Нитрат

Калциевият нитрат е напълно водоразтворим тор за листно подхранване, хидропоника и фертигация в оранжерийното и полското производство. Той е високо ефективен източник на калций и азот. Калцият е необходим хранителен елемент за нормалното развитие на корените и надземната маса, свързан е с фотосинтезата и с растежа, подобрява качеството и реколтата като прави плодовете по-устойчиви. Наличието на двете усвоими от растението азотни форми спомагат за по-продължително и равномерно хранене. Калциевият нитрат не е съвместим с торове съдържащи фосфати и сулфати.

Формула Произход N P K SO MgO CaO Опаковка
CaNO Словакия 15.5 % 26.3 % торби 25 кг.

Приложение: препоръчително е да се приготви хранителен разтвор с вода за:

 • капково напояване (работен разтвор: 0.05 – 1.5кг на 1000 л. вода)
 • разтвор хидропоника (разтвор в съотношение 1кг на 1000л. вода, 1л от разтвора снабдява растението с 155мг. Азот – N, 190мг. Калций – Ca)
 • листно приложение (в съотношение: 500 – 800гр./100л. вода; макс. 10 приложения на сезон)
 • листно или директно приложение се препоръчва за торф, тревни площи, голф игрища

Хранителният разтвор може да се смесва и с други хранителни вещества съдържащи Магнезий – Mg или Калий – K, които съдържат същите аниони, а не бива да се смесва с продукти съдържащи фосфорни или сулфатни аниони.

Калиев Нитрат

Калиевият нитрат е напълно водоразтворим тор за фертигация в оранжерийното и полското производство. Този тор е добър източник на калий и азот. Калият присъства в големи количества във всички растения и има редица важни функции: върху синтеза на веществата, върху придвижването и натрупването им в съответните органи. Калият усилва активността на фотосинтезата и повишава устойчивостта на растенията при стрес. Азотът в калиевия нитрат е в нитратна форма, което предразполага неговото бързо и лесно усвояване. Калиевият нитрат не е съвместим с торове съдържащи фосфати и сулфати.

Формула Произход N P K SO MgO CaO Опаковка
KNO Дания/Полша/Йордания 13.5 % 45.5 % торби 25 кг.
 • идеален източник на калий за растенията
 • обогатява храненето с нитратен азот
 • без наличие на натрий и хлор
 • подходящ за капково напояване (фертигация) – по време на фазите на интензивен растеж и нарастване на плодовете
 • подходящ за приготвяне на разтвор хидропоника
 • листно подхранване (0.5 – 1.5 % работен разтвор)

Калиев Сулфат

Калиевият сулфат е напълно водоразтворим тор за фертигация в оранжерийното и полското производство. Калият повишава устойчивостта на растенията при стрес. Сярата повишава устойчивостта на растенията към неблагоприятни метеорологични условия. При недостиг на сяра се задържа растежа. Сярата подобрява и усвоемостта на хранителни ве щества. Минималното съдържание на хлор прави калиевия сулфат подходящ за всички култури чувствителни към хлор – зеленчукови култури, картофи, меки плодово, лозя и др. Калиевият сулфат не е съвместим с торове съдържащи калций.

Формула Произход N P K SO MgO CaO Опаковка
KSO Белгия/Австрия 52 % 45 % торби 25 кг.
 • идеален източник на калий и сяра за растенията
 • много ниско съдържание на хлор
 • приложение по време на фазите на нарастване на плодовете и зреене
 • подходящ за капково напояване (фертигация)
 • подходящ за приложение в разтвор хидропоника
 • подходящ за листно подхранване (0.5 – 1.5 % работен разтвор)

Монокалиев Фосфат /MKP/

Монокалиевият фосфат е напълно водоразтворим тор за фертигация в оранжерийното и полското производство. Високото съдържание на фосфор и калий го прави много подходящ и ефективен в етапите на растеж и развитие, когато тези макроелементи са най- необходими, те стимулират растежа на кореновата система, увеличават плодните пъпки и устойчивостта на стрес, оказват благоприятно влияние върху качеството на продукцията, като повишават захарното съдържание на плодовете и зеленчуците, съдържанието на скорбяла в картофите, на мазнините в слънчогледа. Монокалиевият фосфат е съвместим с всички видове торове с изключение на торове съдържащи магнезий и калций.

Формула Произход N P K SO MgO CaO Опаковка
KH2PO4 Израел 52 % 34 % торби 25 кг.
 • идеален източник на фосфор и калий за растенията
 • не съдържа хлор
 • може да се комбинира с азотни торове
 • подходящ за капково напояване (фертигация)
 • подходящ за приложение в разтвор хидропоника
 • подходящ за листно подхранване (0.2 – 0.4 % работен разтвор)

Моноамониев Фосфат /MAP 12:61/

Формула Произход N P K SO MgO CaO Опаковка
NH4H2PO4 Израел/Литва 12 % 61 % торби 25 кг.

Магнезиев Сулфат

Магнезивият сулфат е напълно водоразтворим тор за фертигация в оранжерийното и полското производство. Mагнезият регулира усвояването на хранителни елементи и на вода от корените на растенията. Недостигът на магнезий води до забавен растеж, което влошава качеството на продукцията. Магнезивият сулфат също така е богат на сяра, която увеличава съдържанието на протеини, аминокиселини, скорбяла и сухо вещество в растенията. Сярата повишава устойчивостта на растенията към неблагоприятни метеорологични условия. При недостиг на сяра се задържа растежа. Сярата подобрява и усвоемостта на хранителни вещества. Магнезивият сулфат е несъвместим с торове съдържащи калий.

Формула Произход N P K SO MgO CaO Опаковка
MgSO Полша/Холандия 32 % 16 % торби 25 кг.

Магнезиев Нитрат

Магнезиевият нитрат е напълно водоразтворим тор за фертигация в оранжерийното и полското производство. Магнезиевят е основен градивен елемент на хлорофила, където е свързан с азота и влияе непосредствено върху фотосинтезата. Важна функция на магнезия е регулиращото му влияние при усвояването на хранителни елементи и на вода от корените на растенията. Недостигът на магнезий води до забавен растеж, което влошава качеството на продукцията. Магнезиевият нитрат е несъвместим с торове съдържащи фосфати и сулфати.

Формула Произход N P K SO MgO CaO Опаковка
MgNO Полша/Холандия 10.5 % 15.5 % торби 25 кг.

Комбинирани Водоразтворими Торове /NPK/

N  P2O5 K2O SO B Mn Mo Zn Опаковка
13 % 40 % 13 % 4.2 % 0.02 % 0.05 % 0.005 % 0.05 % торби 25 кг.
19 % 6 % 6 % 42.5 % 0.02 % 0.05 % 0.005 % 0.05 % торби 25 кг.
18 % 18 % 18 % 5.6 % 0.02 % 0.05 % 0.005 % 0.05 % торби 25 кг.
20 % 20 % 20 % 7.2 % 0.02 % 0.05 % 0.005 % 0.05 % торби 25 кг.
15 % 5 % 30 % 15.5 % 0.02 % 0.05 % 0.005 % 0.05 % торби 25 кг.
 • Напълно водоразтворими комплексни NPK торове за фертигация. Различни формулации обогатени с хелатирани микроелементи, адаптирани за всяка една фаза от вегетативното развитие на растенията.
 • Максимално висока степен на разтворимост при всякакъв тип води.
 • Слаби отклонения на проводимостта на водата, след приготвяне на хранителния разтвор

Агрономически предимства:

 • Оптимално усвояване на хранителните вещества
 • Подходящи за всички видове вода, включително при твърди и/или солени води
 • Благоприятни стойности на pH и проводимост при поливане
 • Понижава образуването на химически отложения, които блокират напоителните съоражения
 • Намалява разходите за съхранение на течни торове и/или комбинация от прости торове за приготвяне на комплексен разтвор

Водоразтворимите торове биват високо качествени 100% разтворими минерални торове с различни приложения:

Хидропоника: метод на отглеждане, при който растенията се вкореняват в тънък слой органичен субстрат (торф, мъх и др.), който е поставен на мрежеста основа и е потопен в подложка с хранителен разтвор. Корените на растението минават през субстрата и отворите на основата и достигат до разтвора, като захранват растението с нужните му хранителни вещества. В зависимост от вида и сорта на отглежданата култура хранителният разтвор се приготвя по специфична рецепта, съдържаща всички необходими хранителни елементи. Състоянието и показателите на хранителния разтвор се следят постоянно, за да може да се контролира правилното хранене за оптималното развитие на растенията.

Фертигация (капково напояване) е съвременен метод за едновременно хранене и напояване на растенията, чрез който се постига оптимално водоснабдяване и торене на културите при намален разход на вода, торове и труд. По време на фертигация водоразтворимите торове са смесени с водата, използвана за напояване, с което се повишава производителността на културата. Този метод е високо ефективен за контролиране на процесите на правилно хранене и напояване. При него прецизното влагане на хранителни вещества е възможно, в зависимост от плодородността на почвата и етапа на развитие на растението.

Водоразтворимите торове могат да бъдат използвани като суровина за приготвяне на течен тор за листно приложение.