За Нас

Уважаеми партньори,

„Сембодиа“ ООД е специализирана компания за внос и дистрибуция на минерални, органо-минерални и органични торове за селското стопанство, и на суровини и химикали за химическата промишленост в България.

Над 35 години опит на международния пазар, с изградени отлични контакти с водещи световни производители и трейдери в областта на торовата промишленост у нас, в Европа, Азия и Африка ни позволяват да осигуряваме най-подходящите торове за всички земеделски култури, отглеждани в България. Богатата ни продуктова листа (над 30 вида торове) дава възможност за набавянето на всички необходими хранителни вещества за благоприятно и устойчиво развитие на растенията. Целта е повишаване почвеното плодородие и постигане на оптимални добиви от всяка култура.

Нашата работа е прозрачна, предвидима , планова и акуратна при изпълнението на поетите ангажименти. Ние поддържаме дългосрочни, взаимоизгодни партньорски отношения с нашите доставчици и клиенти.

С настоящето Ви подаваме ръка за установяване на трайно и взаимополезно сътрудничество.

С пожелания за Успешен бизнес!

Венцислав Неков

„Сембодиа“ ООД е създадена през 1999г. в гр. София като българо-холандско дружество за производство и търговия. През 2005г. се превръща в специализирана компания, занимаваще се с международна търговия и дистрибуция на минерални торове, химикали и суровини за Българската химическа промишленост.

Опитът, натрупан в годините, ни позволи да подготвим надеждни специалисти в областта на търговията, дистрибуцията, логистиката и оптималното приложение на торове, които са на Ваше разположение, в пряк контакт за съдействие и обратна връзка.

Мисия

Ние осигуряваме правилния тор за комплексно хранене на растенията, на подходящото място, в най-благоприятния период за приложение

Цели и Задачи

Изучаване на нови продукти и методики на торене с цел предоставяне на селскостопанските производители правилни и иновативни агрономически решения за оптимално хранене и развитие на отглежданите от тях култури

Възможности

  • Предлагаме най-широката продуктова гама – над 30 вида торове за всякакви култури, по всяко време на годината
  • Изградени дългогодишни отношения с водещи производители и трейдъри на минерални торове от цял свят
  • Организиране на срещи, семинари и обучения с цел представяне на най-напредналите продукти и научно технически решения в областта на храненето на растенията
  • Развита мрежа от регионални търговски представители с доказани знания и опит
  • Логистика и Траспорт – Висококвалифициран екип, с натрупани опит и знания, се грижи за цялостното изпълнение и доставката на торове от производителя до крайния потребител: внос, митническо обслужване, спедиторски услуги, опаковане, съхранение и доставка
  • Почвени анализи и агрономически съвети и препоръки
  • Изработване на схеми на торене индивидуално, в тясно сътрудничество със земеделските производители
  • Проучване и анализ на торовия пазар
  • Връзки с водещи банки специализирани с финансиране на земеделския сектор