header

Актуално

Диагностиката на почвения хранителен статус в лаборатория „Сембодиа“ е на най-високо ниво

Първа стъпка от разработването на програми за устойчиво хранене на растенията е диагностиката на почвения хранителен статус. Добрите практики в земеделието препоръчват прилагането на методи за...

Пазари, цени, хранене на културите

Въпреки международната обстановка, нарушените линии на доставки, ограничените количества минерални торове на световния пазар и тяхното изключително поскъпване през последните близо 18 месеца,...