Сембодиа предлага на своите клиенти семена люцерна, селекция на френската компания „Майсадур груп“, които отговарят на най-високите съвременни технологични стандарти при тази култура. Качеството на семената и използването на модерни методи за допълнителната им обработка е критерий, по който се работи без компромиси. Тъй като люцерната оставя след себе си богата почва, поради свойството ѝ да генерира (фиксира) азот в почвата (до 46,5 кг/дка за една година; на първо място сред всички бобови култури) чрез азотфиксиращи бактерии, образуващи грудкообразни колонии в корените на люцерната, тя е отличен предшественик за всички важни за страната култури. Възможна е пролетна и лятно-есенна сеитба на люцерната в зависимост от климатичните условия и подготовката на полето. Съвременните елитни сортове осигуряват по-дружно и по-бързо начално развитие, по-добра поносимост на определени стресови фактори (климатичен стрес и болести), по-висок добив и по-добра хранителна стойност (висок процент протеини с висока усвоимост) на биомасата. Предварителното третиране на семената с микроорганизми (инокулиране) и с хранителни вещества, позволява на младите растения бърз начален растеж и по-висок добив при първо косене с около 5-10%.