Сембодиа предлага на своите клиенти семена пшеница от няколко сорта на водещата италианска селекционна къща „Семетика“. Сортовете подбираме внимателно, така че да отговарят на специфичните технологични изисквания на производителите в отделните пазарни сегменти – генетични програми мека пшеница за максимален добив на зърно, меки и твърди пшеници – позволяващи постигане на много високо индустриално качество на пшеничното зърно. Качеството на семената е критерий, по който се работи без компромиси. Пшеницата е зърнената култура заемаща най-голяма площ в страната – около 25% от всички обработваеми площи и около 50% от площите заети със зърнени култури. Сортовото разнообразие е много голямо благодарение на това, че всеки сорт семена пшеница, който е вписан в Общия европейски каталог, може да се търгува в България. Заедно с това всеки сорт подлежи на оценка и във връзка с неговата поносимост към основните форми на абиотичен и биотичен стрес преди да достигне до нашите клиенти.