Сембодиа предлага на своите клиенти семена рапица, селекция на френската компания „Майсадур груп“. Хибридите покриват двата важни технологични сегмента (конвенционална и имазамокс-толерантна технология на отглеждане) и групи на ранозрелост в България. Подбираме хибриди, които имат бърз начален растеж, издръжливост на измръзване, добри компенсаторни възможности в случай на прореждане на посева, ранен цъфтеж, неразпукливост на шушулките. Качеството на семената е критерий, по който се работи без компромиси. Рапицата е важна техническа, маслодайна култура. Поради спецификите в агроклиматичните условия, площите с рапица в нашата страна варират до 50% спрямо предишни години. От гледна точка на приходите, рапицата е важна култура, тъй като обикновено се жъне първа и първа осигурява финансови средства в началото на летните жътви. Рапицата се нуждае от хранене с почти два пъти повече азот, фосфор, калий и сяра в сравнение с пшеницата, заради ниското ниво на ремобилизация на хранителните елементи в растението. За разлика от пшеницата изхранването на семената на рапицата зависи почти изцяло от интензитета на фотосинтезата до узряване – 90%, а само 10% от необходимите хранителните вещества идват от ремобилизираните запаси в растението.