Сембодиа предлага на своите клиенти семена слънчоглед, селекция на френската компания „Майсадур груп“. Хибридите покриват всички технологични сегменти (конвенционален, имазамокс-толерантен и трибенурон-метил-толерантен) и групи на ранозрелост в България. Подбираме хибриди, които имат бърз начален растеж, издръжливост на термичен и хидратен стрес, издръжливост на биотичен стрес. Качеството на семената е критерий, по който се работи без компромиси. Условията в България позволяват отглеждането на всички типове слънчоглед според употребата (маслодаен, храна за птици, сладкарство и т.н.) и технологията (конвенционален, имазамокс-толерантен и трибенурон-метил-толерантен). При подбора на хибрид трябва да се подхожда внимателно – според конкретиката на всяко поле: климат, почвен тип, заразеност на почвата с опасни вредители (напр. синя китка, склеротиния и мана), тип заплевеляване и др. Съвременните хибриди имат сериозни добивни възможности и затова имат високи изисквания към торенето с макро- и микроелементи. Използването на сертифицирани семена с доказан произход е важно условие за успешно производство.