АКАДЕМИЯ СЕМБОДИА

Всяко решение – от избора на подходящ хибрид до прибирането – трябва да бъде в посока максимално влияние върху факторите на добивност.

⠀Условията в България позволяват отглеждането на всички типове слънчоглед според употребата (маслодаен, за храна на птици, за сладкарството, за печене и т.н.) и според технологията (конвенционален, имазамокс-толерантен и трибенурон-метил-толерантен). Все пак при подбора на подходящ хибрид трябва да се подхожда внимателно – според конкретиката на всяко поле (климат, почвен тип, заразеност на почвата с опасни вредители, тип заплевеляване и др.).

⠀Използването на сертифицирани семена с доказан произход е също важно условие за успешно производство. Практически 100% от площите слънчоглед в страната се засяват с хибридни семена, т.е. при засяване на зърна/семена от пожънатата стокова продукция добивът през следващия цикъл ще е със 100-150% по-нисък. Съвременните хибриди имат сериозни добивни възможности и затова имат високи изисквания към торенето с азот, фосфор и калий, а също така и към сяра, бор, магнезий и манган.

 

⠀Слънчогледът предпочита слънчеви терени, добре дренирани, богати почви с добра влагозадържаща способност (слънчогледът не е способен ефективно да използва почвената влага) и с рН 6.0-7.5. Можем да отглеждаме слънчоглед и на по-кисели или алкални почви със съответните корекции в храненето на посева. Слънчогледът има слаба до средна устойчивост на засоляване. Чувствителен е на остатъци на хербициди в почвата. Независимо, че много от съвременните хибриди имат висок процент на самоопрашване (понякога над 75-80%), наличието на опрашители (особено диви и питомни пчели) е много важно за успешното производство. В много засушливи райони в света се практикува напояване на слънчогледа. Слънчогледът се сее рано напролет – месеците март-април (понякога в южна България и през февруари), когато почвата се затопли трайно до поне 6-8 °С на дълбочина 5-6 см, каквато е обичайната дълбочина на сеитба. Гъстотата на сеитбата варира в зависимост от сорта и технологията на отглеждане, обикновено е в рамките на 5000 до 7000 растения/декар. Семената се сеят с 10-20% по-висока норма от желаната гъстота с цел компенсиране кълняемостта и покриване на възможни загуби (механични, климатични и от вредители). Желателно е семената да се обработят със стимулант (напр. Ризомакс, Сийдър), за да се осигури по-бързо и дружно поникване на растенията (използване на наличната вода и храна в почвата, намаляване риска от повреди от неприятели).

⠀Слънчогледът е относително устойчив на ниски температури до фаза 4-ти лист. Във фаза 3-та двойка листа слънчогледовото растение се програмира колко цветчета да заложи върху питата. Затова е много важно да не допускаме никакви хранителни дефицити и да реагираме незабавно при поява на някаква форма на абиотичен (напр. гореща или студена вълна) или биотичен стрес (повреди от вредители) върху посева. До фаза 4-6 листа приложението на стимуланти, съдържащи хуминови екстракти, екстракти от водорасли и/или аминокиселини е отлична инвестиция (напр. Диана, Труено ВП). Още в началото на фаза бутонизация слънчогледовото растение се програмира колко от заложените цветчета да са фертилни, т.е. това е втората критична фаза, през която трябва да се постараем посевът да е в максимално добра кондиция. Подхранването на растенията с микроелементи (особено бор) и със стимуланти отново е отлична инвестиция (подходящи примерни продукти са Труено ВП, заедно с Дунякел Микс или с Дунякел Фюжън; Микроплант БорАмин). Слънчогледът има дълбоки корени и може да усвоява вода на дълбочина 1.5-2.0 м и повече дори, компенсирайки относително високия процент на непродуктивна транспирация. Жътвата на слънчогледа у нас започва обикновено през месец август и приключва в зависимост от климатичните условия в началото на есента. Слънчогледът може да се жъне при влажност на семките/зърната 18-20%, но оптималната влажност е 10-12%. Някои от съвременните хибриди запазват зеления цвят на вегетативната маса почти до жътва, затова е желателно да се проверява водното съдържание в зърното, дори и посевът все още да зеленее. В България слънчогледът се отглежда основно като първа култура, но е възможно да се отглежда и като втора култура (хибриди с вегетация 90-100 дни). Успешното отглеждане на слънчогледа, като втора култура зависи от конкретните климатични условия през годината. Слънчогледът изисква сеитбооборот, за да се намали заразният фон от болести и неприятели. Слънчогледът се вписва добре в сеитбооборота със зърнени и бобови култури.

Роля на хранителните вещества при слънчогледа

⠀Слънчогледът е взискателен към храненето. Силно препоръчително е да се избягва едностранчивото азотно торене, защото то води до по-нисък и некачествен добив и до повече нападения от болести и неприятели. За 100 кг семена слънчогледът се нуждае от повече хранителни вещества в сравнение с житните култури, въпреки неправилното схващане, че му е достатъчно последействието на торовете от предходните култури.

 • Азот: Азотът е незаменим хранителен елемент за нормален растеж и продуктивност на слънчогледа. Азотът участва в състава на всички аминокиселини, те изграждат белтъчините, а те клетките. Азотът е важен за фотосинтезата, продуктивният растеж и добива. При недостиг на азот пожълтяват по-старите листа. Слънчогледовото растение е по-дребно и светло зелено до жълто на цвят. При сериозен недостиг на азот растенията се вджуджават, листата стават тесни и имат некрози по краищата. Най-често проблемът се появява при леки почви, засушаване, преовлажняване и при наличие на много растителни остатъци от предходната култура. При недостиг на сяра азотът не може да се усвоява пълноценно от растенията и симптомите на недостиг са подобни. Торене само с амониев азот потиска развитието на слънчогледа, добре е да има баланс между двете форми на нитратния и амониевия азот. Едностранчивото амониево торене намалява усвояването на калция и магнезия в корените с около 60%, а на калия с около 80%. Предсеитбеното торене е желателно да се извършва с продукти, съдържащи подходящо балансирани хранителни елементи (с превес на фосфор и калий) в бързо усвоима форма, напр. NPK 10.26.26(2), NPK 12.32.16 (2).

 • Фосфор: Фосфорът спомага за по-добрата кълняемост и за ускоряването на цъфтежа и зреенето на семената. Подобрява маслеността и качеството им. Ускорява растежа на кореновата система на младите растения. Повишава устойчивостта на слънчогледа към измръзване и суша. При липса на фосфор се наблюдава слабо развита коренова система на слънчогледа. Важен за продуктивния растеж и добива. Увеличава производството на олио. Ускорява узряването на слънчогледовите пити. Сериозният недостиг на фосфор води до обезцветяване на листните краища. По по-старите листа се образуват тъмносиви некротични петна и по-късно изсъхват преждевременно. Често проблеми се срещат при много кисели или силно алкални почви, при студени почви, при преовлажняване и засушаване на почвата. Торове с преобладаващо съдържание на полифосфати и по-малко ортофосфати имат по-добро усвояване на фосфора от слънчогледа.

 • Калий: Слънчогледът е калиеволюбива култура. Калият има важна роля за развитието на слънчогледа, за синтеза на въглехидратите и за разпределението на белтъчините. Калият допринася за образуването на восъчен слой на епидермиса, което прави растенията по-устойчиви на болести, смучещи неприятели и загуба на вода. Калият е важен за продуктивния растеж, добива, изпълването на семената, масленото съдържание, ефикасното ползване на водата от растението, увеличава устойчивостта на болести и неприятели, намалява прекършването и полягането. При недостиг на калий се забавя растежа, появява се жълта хлороза по краищата на листата, хлорозата започва от по-старите листа, листата се деформират и завиват нагоре. Старите листа опадват преждевременно. Проблемът се влошава при кисели и алкални почви, засушаване, преовлажняване, тежки глинести почви, почви богати на магнезий и студени почви.

 • Калций: Калцият е важен за здравината на клетките, за силни и здрави тъкани, за развитие на по-силна и голяма коренова система, за гъвкавостта на стъблата. При недостиг на калций растенията са по-ниски и със скъсени междувъзлия. Младите листа са набръчкани и недоразвити (калцият се придвижва в растението заедно с водния поток и затова младите/нарастващите растителни части страдат повече). Некротични петна без хлорози може да се появят между проводящите съдове на младите листа, които иначе са лъскави и зелени на цвят. По старите листа се появяват некротични петна по дръжките и основните проводящи съдове.

 • Магнезий: Магнезият има важна роля за фотосинтезата, дишането, усвояването и придвижването на фосфора. Торенето с магнезий подобрява растежа, увеличава добива, качеството и съдържанието на олио в семената. По старите листа се появява или цялостна междужилкова хлороза или хлороза на петна. Общият растеж се забавя. Често се подценява контрола и подхранването с този мезо-елемент. Листното торене с магнезий увеличава значително добива и масленото съдържание.

 • Бор: Борът има важна роля за растежа на младите тъкани на слънчогледа, формирането на полена и развитието на семената. Борът е нужен, за да имаме здрави и пълни със семена пити закрепени добре на здрави стъбла. Борът е нужен за деленето на клетките и за растежа на младите тъкани, както и за здравината на клетката. При недостиг на бор листата стават деформирани и некротични. Младите листа се деформират и стават бронзови на цвят. Цветовете и питите на слънчогледа се деформират. Има празни и неизпълнени семена. Появяват се кухини в цветното легло, в стъблото, стъблото се пречупва.

⠀⠀

Sulfonor, Трилистник, 2023

⠀⠀

 • Манган: Манганът участва във фотосинтезата, част е от редица градивни и био-активни протеини (ензими, витамини, хормони) и е важен за усвояването на нитратите. При недостиг на манган растежът се ограничава. Младите, напълно развити листа стават бледо зелени, хлоротични с кафяви петна.

 • Молибден: Молибденът е важен за усвояването на азота и опрашването. Молибденът е необходим за ефективното ползване на нитратите, заради двата ензима съдържащи молибден – нитрогеназа и нитрат редуктаза. При недостиг на молибден азотното торене е неефективно. Молибденът е нужен за синтеза на абцисинова киселина, която пък има важна роля за правилната работа на устицата. Най-често недостигът на молибден се среща в кисели почви. При недостиг на молибден по-старите листа стават хлоротични. Листата на върха на растението стават хлоротични, с некротични краища и се извиват в чашковидна форма. Приложението на молибден увеличава добива и съдържанието на масло в зърното/семките.

 • Сяра: Сярата е градивна единица на витамините и аминокиселините, необходима за усвояването на азота от слънчогледа, тя участва в много ензимни и метаболитни процеси. Важна е за хлорофила и растежа на слънчогледа. За слънчогледа сярата е четвъртият по важност хранителен елемент, след азота, фосфора и калия, важен за общия растеж, добива от семена, синтеза на масла и протеини, повишава добива и качеството на продукцията. При недостиг на сяра младите листа стават светлозелени. При сериозен недостиг на сяра целите растения стават светло зелени на цвят и растежът на слънчогледа се забавя.

 • Мед: Медта е важна за фотосинтезата, дишането и е компонент в множество ензими. Играе важна роля във фенолния метаболизъм на растението. Играе важна роля за жизнеността на полена и образуването на семената. Медта увеличава защитните сили на растението срещу патогени. При недостиг на мед стъблото забавя своя растеж и растенията стават по-дребни. Младите листа стават недоразвити, тъмнозелени и блестящи на цвят.

 • Желязо: Желязото е важно за фотосинтезата, компонент е на ензимите и на протеините, участва в оксидазно-редукционните процеси, подобрява използването от растението на нитратите и сулфатите. При недостиг на желязо се получава междужилкова хлороза и затормозяване на младите листа. Ако дефицитът продължава листата стават избелени и некротични.

 • Цинк: Цинкът има важна роля във фотосинтезата, развитието на хлоропластите, функционален, структурен и регулаторен ко-фактор на голям брой ензими, участва в производството на растежните регулатори отговарящи за удължаването на междувъзлията. При недостиг на цинк младите листа стават тесни с накъдрени междужилкови пространства, може да станат твърди и кожести. Недостигът на цинк се влошава при влажни, студени, с високо съдържание на фосфор, с високо рН, с много органично вещество почви.

MAS 85.SU, Червен бряг, 2023

⠀⠀

Торене на слънчогледа

⠀Нормите на торене на всяко слънчогледово поле зависят от особеностите на почвата, хибрида, планирания добив, климатичните условия и трябва да се базират на регулярни почвени, а при нужда и тъканни анализи.

⠀⠀

Особености на храненето на слънчогледа по фази

⠀Максималното усвояване на азот, фосфор и калий от слънчогледа става в периода от начало на бутонизация до пълно узряване на семената, когато в зависимост от климатичните условия се усвояват 50-75% от хранителните вещества. Най-много азот се усвоява от фаза 10 листа до фаза начало на цъфтеж. Калцият, сярата, магнезият, борът и желязото се усвояват в по-големи количества във фазите от поникване до начало на бутонизация. Въпреки тези особености на усвояването на хранителните вещества, технологията на отглеждане на слънчоглед обикновено включва предсеитбено торене, на по-късен етап от вегетацията най-много едно почвено подхранване с азот и корекции с листно торене в зависимост от наличната техника и нуждите на растението.

Нуждите на слънчогледа изразени в килограми на декар хранителни вещества са:

 • 9.0 – 14.0 кг/дка азот (N)
 • 7.0 – 10.0 кг/дка фосфор (P2O5)
 • 12 – 22 кг/дка калий (K2О)
 • 2.0 – 4.0 кг/дка сяра (S)
 • 2.0-3.0 кг/дка магнезий (Mg).

⠀⠀

Износът на елементи в килограми и грамове на тон продукция са:

 • магнезий (Mg) – 4 – 11 кг/т продукция
 • калций (Ca) – 18 кг/т продукция
 • мед (Cu) – 20 г/т
 • бор (В) – 70 г/т
 • желязо (Fe) – 260 г/т
 • манган (Mn) – 60 г/т
 • молибден (Mo) – 30 г/т
 • цинк (Zn) – 100 г/т.

MAS 920.CP, Попово, 2023

Етапи на торенето


Третиране на семената: Подходящи продукти: Сийдър, Ризомакс. Все още се подценява ролята на третирането на семената с биостимуланти. Редица данни доказват значението на стимулирането за преодоляване на дефицити в младите растения и ускорения растеж на посева в критичните ранни фази (почвени и надземни вредители, контрола на плевелите).
Основно торене: Предсеитбено с последната обработка или със сеитбата. Продукти: NPK 10.26.26, NPК 12.32.16 (2), NPK 15.15.15(10), NPK 12.12.17 SOP+ME, др. За да не се влоши качеството на слънчогледа, за да не пада масленото съдържание, за да не се засили чувствителността му на полягане, болести и неприятели, не се препоръчва да се ползват по-големи норми от 15 кг/дка азот. Обичайните норми за торене с азот в света са 5-10 кг/дка.
Подхранване (35-60 дни от сеитбата): При очакван много висок добив от слънчогледа или при проливни дъждове, които са измили азота в дълбочина, е подходящо да приложим например амониев сулфат нитрат (ASN), калциево-амониев нитрат (CAN) и урея с инхибитор.
Листно хранене и стимулиране: (1) В периода от поникване до (2-ра двойка листа) – Диана, Труено ВП. (2) Във фаза 3-та двойка листа и по-късно (според техниката): Микроплант БорАмин, Труено ВП + Дунякел Фюжън, Кристафол К (3) При възможност/нужда във фаза бутонизация: Микроплант БорАмин, Труено ВП + Дунякел Фюжън.
При повреди от бури и градушки през вегетацията: Труено ВП