Амониев сулфат нитрат и магнезий (ASN+MgO)

ASN+MgO е иновативен гранулиран минерален тор, който подсигурява всички култури с необходимото количество азот и сяра. Азотът е наличен в две форми – амониева и нитратна, а сярата е налична под формата на сулфат. Продуктът се характеризира с отлични физични и химични характеристики позволяващи дълго съхранение и лесно приложение върху всички видове култури и почви. ASN+MgO е особено подходящ азотно-серен тор за кисели почви, поради способността на магнезиевия оксид да неутрализира киселиността на почвата, което води до по-добро усвояване на азота и сярата.

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
 • Неутрално pH подходящо за кисели, неутрални и алкални почви
 • Азот в две форми с преобладаваща концентрация на амониев азот, в комбинация със сяра в сулфатна форма
 • Амониевата форма на азота увеличава усвояването на фосфор от корените в сравнение с нитратния и има хелатиращо действие върху наличните в почвата P, K, Zn, Mn, Cu и Fe
 • Амониевият азот е по-малко подвижен => по-малко загуби на активно вещество от измиване
 • Амониевият азот спомага за по-добър синтез на цитокинини, които спомагат за деленето на клетките, което допринася за по-доброто развитие на повече коренови власинки и силна коренова система
 • Увеличава кълняемата енергия, добива и качеството на продукцията
 • Комбинацията от амониев азот и сяра повишава съдържанието на белтъчини, захари и сухо вещество
 • Способства за увеличаване съдържанието на мазнини в маслодайните растения
Общ азот (N), % w/w
24
Амониев азот (NH₄), % w/w
16,2
Нитратен азот (NO₃), % w/w
7,8
Водоразтворима сяра (S), % w/w
10
Магнезий (MgO), % w/w
6
Гранулометрия
между 2 - 5 мм
90% min
под 1 мм
1% мах

За азотно подхранване на всички култури, при всички почвени типове. Препоръчителна норма на приложение: количествата се определят спрямо съдържанието на хранителни вещества в почвата, потребностите на растенията, фазата на развитие и метеорологичните условия.

Ползи
 • Неутрално pH подходящо за кисели, неутрални и алкални почви
 • Азот в две форми с преобладаваща концентрация на амониев азот, в комбинация със сяра в сулфатна форма
 • Амониевата форма на азота увеличава усвояването на фосфор от корените в сравнение с нитратния и има хелатиращо действие върху наличните в почвата P, K, Zn, Mn, Cu и Fe
 • Амониевият азот е по-малко подвижен => по-малко загуби на активно вещество от измиване
 • Амониевият азот спомага за по-добър синтез на цитокинини, които спомагат за деленето на клетките, което допринася за по-доброто развитие на повече коренови власинки и силна коренова система
 • Увеличава кълняемата енергия, добива и качеството на продукцията
 • Комбинацията от амониев азот и сяра повишава съдържанието на белтъчини, захари и сухо вещество
 • Способства за увеличаване съдържанието на мазнини в маслодайните растения
Спецификация
Общ азот (N), % w/w
24
Амониев азот (NH₄), % w/w
16,2
Нитратен азот (NO₃), % w/w
7,8
Водоразтворима сяра (S), % w/w
10
Магнезий (MgO), % w/w
6
Гранулометрия
между 2 - 5 мм
90% min
под 1 мм
1% мах
Приложение

За азотно подхранване на всички култури, при всички почвени типове. Препоръчителна норма на приложение: количествата се определят спрямо съдържанието на хранителни вещества в почвата, потребностите на растенията, фазата на развитие и метеорологичните условия.

  Направи запитване за продукта