NitroTec® 40 Plus

NitroTec® 40 Plus съдържа 40% азот и 6% сяра. Продуктът е третиран с двоен инхибитор на уреазата Limus® = NBPT + NPPT от BASF. По този начин NitroTec® 40 Plus предлага висока концентрация на азот в две форми в комбинация със сулфатна сяра, веднага налична за растенията. Високото съдържание на защитен азот го прави изключително икономически ефективен, а наличната сяра в синергия с азота му дава много агрономически предимства. Комбинацията между карбамид и амониев сулфат дава възможност да се прилага при всички видове почви без значение от почвената киселинност.

⠀⠀

⠀⠀

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
 • Осигурява защитен азот с много висока активност без загуби на активно вещество
 • Приложим при всякакви вид почви и всички култури
 • Високо съдържание на азот в амидна и амониева форма осигуряваща равномерно хранене с азот
 • Сяра в бързо усвоима форма за по-добър метаболизъм на азот и бърза обезпечаване на нуждите на растенията
 • Гъвкавост и сигурност в проложението
 • Научете повече за ползите от приложението на тор с инхибитори на уреазата (NBPT и NPPT) ТУК 
Общо съдържание на азот (N)
40 %
Амиден азот
35 %
Амониев азот
5 %
Сяра (като SO₃)
6 %
Активно вещество инхибитор на уреаза*
мин. 0,12 %

Двоен инхибитор на уреазата NBPT (n-butyl) + NPPT (n-propyl) : Limus® от BASF

 

*като % от масата на общия азот, наличен като азот под формата на уреа

NitroTec® 40 Plus може да се внася площно с торачка или чрез инкорпориране в почвата. Дозата на приложение зависи от отглежданата култура, фазата на приложение и желания добив.

Ползи
 • Осигурява защитен азот с много висока активност без загуби на активно вещество
 • Приложим при всякакви вид почви и всички култури
 • Високо съдържание на азот в амидна и амониева форма осигуряваща равномерно хранене с азот
 • Сяра в бързо усвоима форма за по-добър метаболизъм на азот и бърза обезпечаване на нуждите на растенията
 • Гъвкавост и сигурност в проложението
 • Научете повече за ползите от приложението на тор с инхибитори на уреазата (NBPT и NPPT) ТУК 
Спецификация
Общо съдържание на азот (N)
40 %
Амиден азот
35 %
Амониев азот
5 %
Сяра (като SO₃)
6 %
Активно вещество инхибитор на уреаза*
мин. 0,12 %

Двоен инхибитор на уреазата NBPT (n-butyl) + NPPT (n-propyl) : Limus® от BASF

 

*като % от масата на общия азот, наличен като азот под формата на уреа

Приложение

NitroTec® 40 Plus може да се внася площно с торачка или чрез инкорпориране в почвата. Дозата на приложение зависи от отглежданата култура, фазата на приложение и желания добив.

Видео

  Направи запитване за продукта