NitroTec® 46 Plus

Уреа, третирана с Лимус® от БАСФ

NitroTec® 46 Plus е уреа, третирана с двоен инхибитор на уреазата Limus®= NBPT + NPPT от BASF. Двойният инхибитор съдържа два активни компонента, работещи в синергия, които блокират по-голям брой от множеството уреазни ензими, отговорни за конвертирането на уреa в амоняк и въглероден диоксид. По този начин, NitroTec® 46 Plus осигурява на растенията необходимия азот без риск от загуба от изпарение. Вложеният азот чрез NitroTec® 46 Plus е наличен по-дълго за растенията в почвата, а липсата на загуби и подобрената ефективност в отдаването на азот увеличават добивите с 10 – 12% в сравнение с конвенционалната уреа.

⠀⠀

Опаковка:
BB (big bag)
Направи запитване
 • Намалява загубите на активно вещество азот с 98%
 • Повишава усвоимостта на азот
 • Понижава зависимостта от климатичните условия, давайки гъвкавост в приложението и сроковете на торене
 • Осигурява дълго и балансирано хранене с азот
 • Подходящ за всички култури
Общо съдържание на азот (N)
46 %
Активно вещество инхибитор на уреаза*
мин. 0,08 - макс. 0,2 %

Двоен инхибитор на уреазата NBPT (n-butyl) + NPPT (n-propyl) : Limus® от BASF

 

*като % от масата на общия азот

NitroTec® 46 Plus може да се внася площно с торачка или чрез инкорпориране в почвата. Дозата на приложение зависи от отглежданата култура, фазата на приложение и желания добив.

Ползи
 • Намалява загубите на активно вещество азот с 98%
 • Повишава усвоимостта на азот
 • Понижава зависимостта от климатичните условия, давайки гъвкавост в приложението и сроковете на торене
 • Осигурява дълго и балансирано хранене с азот
 • Подходящ за всички култури
Спецификация
Общо съдържание на азот (N)
46 %
Активно вещество инхибитор на уреаза*
мин. 0,08 - макс. 0,2 %

Двоен инхибитор на уреазата NBPT (n-butyl) + NPPT (n-propyl) : Limus® от BASF

 

*като % от масата на общия азот

Приложение

NitroTec® 46 Plus може да се внася площно с торачка или чрез инкорпориране в почвата. Дозата на приложение зависи от отглежданата култура, фазата на приложение и желания добив.

  Направи запитване за продукта