Комбинираните NPK-торове съдържат основните хранителни елементи необходими на всички растения за нормален растеж, развитие и постигане на качествени добиви. Лесно усвоими са и помагат за балансираното хранене на различните видове култури. Голямото разнообразие от формулации на комбинираните NPK-торове ги прави подходящи за предсеитбено торене на полски култури, зеленчуци (оранжерийно и полско производство), овощни и технически култури, лозя и декоративни растения. Тази група торове е основен източник за запасяване на почвата преди засяване и за коригиране на почвеното плодородие.