Портфолиото ни Сембодиа Премиум торове утвърждава нашата ангажираност към развитието и иновациите в храненето на растенията, като същевременно се стремим да подoбряваме почвеното плодородие и да опазваме околната среда. Торовете NitroTec®, третирани с инхибитори на уреазата или нитрификацията, пред­пазват от загуби на активно вещество. Продуктите от серията NitroTec® спестяват фи­зическо време и дават гъвкавост в приложението, независимо от почвено-климатичните условия, позволяват да се намали физическата норма на приложение и в същото време да се постигне същият или по-висок добив с по-добро качество. Торовете SemPhos®, обогатени с мобилизатор на фосфора, са решение на проблема с бло­кирането на този жизненоважен хранителен елемент в почвата. Продуктите от серията SemPhos® предоставят си­гурност и ефективност в храненето с фосфор, гарантирайки развитието на мощна коре­нова система, подобрявайки здравето на растенията през цялата вегетация и максимизирайки добивите.